Kostecki Tomasz Galeria

Expo 98 Lizbona

Portugalskie Odkrycia

Portugalskie Odkrycia, 1998, Olej na płótnie (80 x 100 cm)